Eva Nicklasson

Om mig

Civilingenjören som lämnade Chalmers 1985 kom att ta en krokig bana som i
korthet kan sammanfattas


  • Logistikberedning – Volvo personvagnar
  • Produktionstekniker - Hasselblad
  • Produktchef - Hasselblad
  • Produktionschef – Hasselblad och OssDsign och Psilox
  • R&D – ASEA Research and Innovation och OssDsign
  • QA chef – OssDsign och Psilox
  • VD – Radi Medical Devices
  • Utredare (företagsstöd) – NUTEK och Stockholms Läns Landsting och Almi Stockholm
  • Projektledare – STUNS, utbildningsinnehåll för operatörsutbildning
  • Egen konsult – ISO 13485, produktcertifiering, produktionssättning, utredningar, och mycket annat


Volvo, Hasselblad och ASEA tillhör klassiska tillverkningsindustrin, Radi, OssDsign och Psilox är alla medicintekniska bolag. I flera fall har jag varit först på plan inom ett område d.v.s. själv fått definiera arbetsuppgifter och jobba fram rutiner för verksamheten, rapportering och utvärdering. Jag har arbetat både med privata företag och inom myndighetsvärlden och kan hantera skillnaden mellan krav och förhållningssätt utan att tappa vare sig fokus eller effektivitet.

Tjänster

Tidigt skede i ett företag – eller omstart – när varje dag börjar med en ny fråga.


I startupbolag skall hela verksamheten hitta sin form krävs en kombination av erfarenhet och nytänkande för att identifiera och fokusera på väsentligheter. När det är mycket som skall hända med få personer och det är omöjligt att skriva befattningsbeskrivningar, då kliver jag gärna in och gör det som behövs och stannar tills den första riktiga ledningsgruppen sammanträder. (Det enda jag inte gör är bokföring och ekonomiredovisning)Produktion, QA


Kortare eller längre uppdrag beroende på behov


Utredningar


Kan innebär vitt skilda frågeställningar, men kräver struktur och stringens oavsett vem som ställer

frågan. Jag har granskat ansökningar om (offentligt) företagsstöd inom flera olika stödområden och kan även ta en mer ledande roll i organisationen och hantering av ansökningar.


Forskning


Den som tycker att 1700-tals konkurser är lika spännande som jag är välkommen i vilket ärende

somhelst

Utbildning & erfarenhet

Formella utbildningar:


Civilingenjör, Maskinteknik med materialteknisk inriktning, Chalmers Tekniska Högskola,

Göteborg (1985)

Fil. Mag. i ekonomisk historia vid Uppsala universitet (2014) med fokus på konkurser under

1700-talets senare hälft. Som har mycket mer med dagens ekonomisk system än man kan tro.


Språk:


Engelska flytande i tal och skrift

Tyska på gymnasienivå


Referenser kan lämnas på begäran

Kontakt

Rödhakevägen 31 B

756 52 Uppsala

eva.nicklasson@enuab.se

+46 73 324 20 14