Eva Nicklasson

Om mig

Civilingenjören som lämnade Chalmers 1985 kom att ta en krokig bana som i korthet kan sammanfattas

 

  • Logistikberedning – Volvo personvagnar
  • Produktionstekniker - Hasselblad
  • Produktchef- Hasselblad
  • Produktionschef – Hasselblad och OssDsign
  • R&D – ASEA Research and Innovation och OssDsign
  • QA chef – OssDsign
  • VD – Radi Medical Devices
  • Utredare (företagsstöd) – NUTEK och Stockholms Läns Landsting och Almi Stockholm
  • Projektledare – STUNS, utbildningsinnehåll för operatörsutbildning
  • Egen konsult – ISO 13485, produktcertifiering, produktionssättning,utredningar, och annat smått och gott

 

Bolagen har haft 2 anställd eller flera tusen. Volvo, Hasselblad och ASEA tillhör den klassiska

tillverkningsindustrin, Radi och OssDsign är båda medicintekniska bolag. I flera fall har jag varit först på plan d.v.s. själv fått definiera arbetsuppgifter och jobba fram rutiner för verksamheten,

rapportering och utvärdering.

 

Jag har arbetat både med privata företag och inom myndighetsvärlden och kan hantera skillnaden

mellan krav och förhållningssätt utan att tappa vare sig fokus eller effektivitet.

Tjänster

Tidigt skede i ett företag – eller omstart – när varje dag börjar med en ny fråga.

 

När det är mycket som skall hända med få personer och det är omöjligt att skriva befattningsbeskrivningar, då kliver jag gärna in och gör det som behövs och stannar tills den första riktiga ledningsgruppen sammanträder. Det enda jag inte gör är bokföring och ekonomiredovisning

 

Produktion, QA

 

Kortare eller längre uppdrag beroende på behov

 

Utredningar

 

Kan innebär vitt skilda frågeställningar, men kräver struktur och stringens oavsett vem som ställer

frågan. Jag har granskat ansökningar om (offentligt) företagsstöd inom flera olika stödområden och kan även ta en mer ledande roll i organisationen och hantering av ansökningar.

 

Forskning

 

Den som tycker att 1700-tals konkurser är lika spännande som jag är välkommen i vilket ärende

somhelst

Utbildning & erfarenhet

Formella utbildningar:

 

Civilingenjör, Maskinteknik med materialteknisk inriktning, Chalmers Tekniska Högskola,

Göteborg (1985)

Fil. Mag. i ekonomisk historia vid Uppsala universitet (2014) med fokus på konkurser under

1700-talets senare hälft. Som har mycket mer med dagens ekonomisk system än man kan tro.

 

Språk:

 

Engelska flytande i tal och skrift

Tyska på gymnasienivå

 

Referenser kan lämnas på begäran

Kontakt

Rödhakevägen 31 B

756 52 Uppsala

eva.nicklasson@enuab.se

+46 73 324 20 14