ENUAB

Introduktion

ENUAB (Eva Nicklasson Utveckling Aktie Bolag) startades 2001 och har varit aktivt i olika omfattning sedan dess. Sedan 2014 arbetar två konsulter med olika inriktning i bolaget. Tillsammans täcker vi ett brett spektrum inom företagsutveckling och ekonomi/redovisning. Bolaget finns i Uppsala och har sin huvudsakliga verksamhet i Uppland-Stockholmsregionen, men vi är inte bundna av någon geografisk begränsning.

För mer detaljer om Eva eller Lars, gå till respektive sida.


Ja, vi är gifta med varandra – och ja, vi skulle utan tvekan kunna arbeta i samma projekt